Fortbildningar

En av Naturskolan uppgifter är att anordna fortbildningar för kommunens pedagoger. Här kan du läsa om vad vi kan erbjuda.

Fortbildningar hos Naturskolan

Du som rektor kan boka in din personalgrupp och tillsammans med oss på Naturskolan skräddarsy ett program som utvecklar din personal.

Naturskolan erbjuder fortbildningar i utomhuspedagogik med olika teman och inriktningar. Vi utformar tema och upplägg på fortbildningen efter dina behov och önskemål. Vi kan erbjuda fortbildningar under en hel- eller halvdag.

Exempel på teman är ute-matte, ute-svenska, ute-engelska, säkerhet och friluftsliv, geocaching, utematlagning men vi kan även erbjuda kurser av mer naturvetenskaplig karaktär.

Varför utomhuspedagogik?

Utomhuspedagogik ger verktygen för ett varierat lärande och stimulerar olika lärstilar i växelverkan mellan teori och praktik. När man flyttar ut undervisningen lär barnen in med hela kroppen och alla sinnen. Då kan fler elever hitta sitt sätt att lära sig, vilket ökar elevernas chanser att nå målen. När man arbetar med utomhuspedagogik ökar också förmågan att samarbeta och stressnivåerna i elevgruppen sänks.

Hur bokar jag en fortbildning med Naturskolan?

Du som rektor eller pedagog kan boka in din personal eller arbetsgrupp hos oss för en skräddarsydd fortbildning med temat utomhuspedagogik. Kontakta oss på Naturskolan för mer information.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Kristin Pesonen
073-801 52 79
kristin.pesonen@nykoping.se

Kontaktperson för NTA:

Helena Kask
helena.kask@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny