Fasta teman: Förskoleklass till åk 6

Naturskolans syfte är att stötta det naturvetenskapliga- och utomhuspedagogiska arbetssättet hos elever i Nyköping men framför allt i förskoleklass till åk 6. Därför har vi utvecklat fasta teman för respektive årskurs som vi erbjuder alla skolor så kallade "riktade skolbesök". Naturskolan är kostnadsfri för skolorna.

Naturskolan har utvecklat åtta olika fasta teman för förskoleklass till åk 6 som ska följa eleverna under deras skoltid oberoende av skola. Besöken i åk 1, 2 och 6 sker under höstterminen och besöken i åk 3 och 4 på vårterminen. Besöken i förskoleklass och åk 5 har vi under både höst- och vårtermin.

Våra olika fasta teman

  • Fsk Ekorren (höst)/ Skatan (vår)
  • Åk 1 Jul och natur
  • Åk 2 Mossor och lavar
  • Åk 3 Naturen vaknar
  • Åk 4 Vinterekologi 
  • Åk 5 Paddling och friluftliv (utedagen är på Söra)
  • Åk 6 Överlevnad i naturen

Alla teman är tydligt kopplade till mål och förmågor i respektive årskurs. Till varje tema finns även tips på för- och efterarbete som är lämpligt att göra i samband med Naturskolans besök. 

Syftet med dessa teman är dels att tydliggöra hur vi på Naturskolan kan stötta pedagogerna i deras arbete med att alla elever ska nå målen samt att säkerställa att elever i förskoleklass till åk 6 får prova på ett varierat utomhuspedagogiskt arbetssätt minst en gång om året.

Alla kommunens skolor erbjuds dessa fasta teman men det finns givetvis utrymme för speciallösningar för respektive skola/klass. Utöver dessa besök kan alla skolor och årskurser boka in ytterligare besök av Naturskolan utifrån era önskemål!

Hur bokar jag Naturskolan?

För att få ta del av våra fasta teman behöver du som pedagog inte göra något! I slutet av varje termin skickar Naturskolan ut ett brev med information om kommande termin. I brevet medföljer en svarsblankett som du som pedagog ska fylla i. Där kan du föreslå lämpliga eller mindre lämpliga veckodagar då vi kan besöka din klass. Oavsett om blanketten besvaras eller ej kommer vi att skicka ut ett datum på förslag. För att boka in ytterligare besök är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Alla pedagoger i Nyköping kan boka in sin klass eller barngrupp oavsett årskurs hos oss genom att kontakta oss på Naturskolan via mail eller telefon.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Kristin Pesonen
073-801 52 79
kristin.pesonen@nykoping.se

Kontaktperson för NTA:

Helena Kask
helena.kask@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny