Uppsägning av plats

När ditt barn inte längre behöver plats på fritidshem, skall den sägas upp på denna blankett eller i vår e-tjänst.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10 - 12.00 samt onsdagar 13 - 16.00
0155 - 24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Besöksadress

Öppet vardagar klockan 10 - 12.00 samt onsdagar 13 - 16.00
Östra rundgatan 11

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: