Svara på platserbjudande

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

Har du fått erbjudande om plats på fritidshem? Tacka ja eller nej med hjälp av vår e-tjänst här.

Sexåringar som ska börja kommunal förskoleklass till hösten erbjuds plats på fritidshemmet på aktuell skola. Du kan också ansöka om plats i pedagogisk verksamhet där ditt barn tillbringar tiden efter skolan hemma hos en dagbarnvårdare.

Ditt barn erbjuds plats på fritidshem i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov. Kommunen erbjuder plats på fritidshem till barn från och med sex års ålder.

Du kan läsa mer om regelverket kring placering här. 

 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär