Meny
Fritidspoolens personal

Fritidspoolen

I Nyköpings kommun har vi ett projekt som kallas ”fritidspoolen”. Fritidspoolen har det fantastiska uppdraget att besöka en ny F-6 skola varje dag, för att lösa av den ordinarie fritidshemspersonalen. Den ordinarie fritidspersonalen arbetar då med utvecklingsarbeten, systematiskt kvalitetsarbete samt vardagligt planeringsarbete. 

En viktig resurs för utvecklingsarbete och kamratskap

Fritidspoolen startade våren 2017 och är ett led i en tanke kring likvärdig skola i Nyköpings kommun. Fritidspoolen har genom sin funktion skapat utrymme för fritidsgrupper på samtliga F-6 skolor i Nyköping att driva sitt pedagogiska arbete vilket ökar likvärdigheten på fritidshemmen. 

Fritidspoolen består i dagsläget av sex personer med olika kön, bakgrund, erfarenhet och utbildning. Någon har varit med från start och några har fyllts på under tidens gång. 

På fotot ser ni personalen i Fritidspoolen: Rebecca Duan, Madeleine Björk, Marie Fogelberg och sittande Jesper Simonsson. 

Utvecklingspedagoger 

Parallellt med det arbete som fritidspoolen skapar möjlighet för, så har Nyköpings kommun även tre stycken utvecklingspedagoger för fritidshem som driver centrala utbildningsprojekt riktade mot fritidshemspersonal.

I år har utbildningssatsningen haft fokus på läsning och språkutvecklande arbetssätt. Arbetet med detta på respektive enhet möjliggörs också tack vare fritidspoolen då ordinarie personal kan komma ifrån verksamheten och planera för kommande läsprojekt.

Kontakta oss

Maria Lindblom
Biträdande rektor
0155 - 45 73 59
maria.lindblom@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: