Ändra schema

Behöver du ändra barnets schema?

Ändra schema i vår e-tjänst eller på denna blankett

Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning.

Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på fritidshemmet.

Kontakta oss

Kontaktformulär