Elevinfo

Elevinfo är ett webb-baserat verktyg som används i den kommunala grundskolan. I verktyget kan du som vårdnadshavare följa ditt barns kunskapsutveckling via individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. 

Tjänsten Elevinfo (Edwise) är webbaserad vilket gör det möjligt för dig och ditt barn att logga in när som helst och varsom helst ifrån. Tjänsten fungerar snabbast i webbläsaren Google Chrome.

Logga in

Som vårdnadshavare loggar du in med användarnamn och lösenord som du blivit tilldelad efter du ansökt.

Ansök om konto för vårdnadshavare. Det kan ta upp till tre arbetsdagar att få ett föräldralösenord. Det beror på att skolan måste kontrollera att rätt elev kopplas till rätt vårdnadshavare. Som elev får du inloggningsuppgifter från skolan.

Här hittar du instruktionen för hur du gör. 

Samma IUP-mall för alla

I Nyköping har alla kommunala skolor samma IUP-mall för att kunna följa elevens utveckling oberoende vilken skola eleven går på. Mallen är baserad på nationella läroplans- och kursplanemål.

Kontakta oss

IKT-pedagog

Lena Homeister
lena.homeister@nykoping.se

Växel: 0155-24 80 00

Kontaktformulär