Trygga barn på nätet

De flesta kontakter som barn har på nätet är positiva och givande, men det gäller ändå att vara uppmärksam då det händer att barn råkar illa ut. Utsatthet på nätet ser olika ut och förändras konstant i och med utvecklingen av nya plattformar och användningsområden. Det kan handla om mobbning och utfrysning, att privata bilder hängs ut på sociala medier eller om vuxna som lurar barn i syfte att utsätta dem för övergrepp.

I skolan i Nyköpings arbetar vi hela tiden med samtal om internet ur olika synvinklar. Det händer mycket på nätet som vi vuxna har svårt att hänga med i. Därför vill Nyköpings kommun stötta vårdnadshavare med information om utsatthet på nätet.

I den krissituationen som vi just nu befinner oss i, är det fler barn än vanligt som befinner sig ute på nätet, ofta flera timmar om dagen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare både själv sätter dig in i vilka risker som finns, och att du pratar med ditt barn om det.

Det finns väldigt mycket bra information att ta del av idag, här har vi samlat några olika länkar som du kan använda dig av:

Guide till hur du som förälder kan förhålla dig till ditt barns nätanvändning: https://internetstiftelsen.se/guide/ungas-integritet-pa-natet/

Konkreta råd om hur du som förälder kan förhålla dig till och stötta ditt barn i vardagen på nätet:
https://surfalugnt.se/atta-rad/

Råd till dig som förälder om barns psykiska hälsa: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/

 

This information can be translated into the language you prefer, by using the "Translate" tool in the dark blue area on the top of the page.

Öppna sidomeny