Tips och stöd för distansundervisning

Just nu är det många elever i grundskolan som behöver sköta skolarbetet hemifrån. Det kan kännas som en stor utmaning för både eleven och den vårdnadshavare som kanske behöver stötta sitt barn lite extra. Här hittar du tips och råd om hur du kan underlätta skolarbetet på distans.

Undervisning hemma

När ditt barn är hemma men är tillräckligt friskt för att kunna delta i undervisningen, finns det möjlighet att delta via Google Classroom, Google Hangout Chat och Meet-funktionen i Google. Genom dessa kanaler kan barnet delta i undervisingen "som vanligt", fast digitalt. Observera att upplägget kan se lite olika ut i olika skolor och beroende på vilken årskurs ditt barn går i. För detaljerad information om vad som gäller på ditt barns skola kontaktar du alltid barnets lärare eller mentor.

Var?

Google Classroom

Be ditt barn att få titta hur det ser ut. Varje ämne har en egen sida med en egen kod, som barnet har fått av den undervisande läraren. Under varje ämne ska det finnas instruktioner om vad som ska läras och göras.

Google Hangouts Chat

Google Hangouts Chat är en app för att skicka direktmeddeladen till varandra. Det går även att skapa ett ”team”, till exempel för en klass, så att alla i klassen kan chatta i samma tråd.

Google Meet

Via en videolänk har den undervisande läraren möjlighet att bjuda in alla hemmavarande elever för en förklaring, genomgång eller start på dagen. Via sin mejl eller som en möteskod i Classroom under respektive ämne får eleven en inbjudan att delta.

Skolon

Här hittar du digitala läromedel och andra digitala lärresurser som används i undervisningen. Som elev är man automatiskt inloggad på Skolon när man loggat in på sin Chromebook.

Google Sites, skolbloggar och e-post

Vissa skolor använder sig av Google Sites, andra av en blogg, för att nå elever och vårdnadshavare med information. Titta alltid här först när du söker efter information från din skola. Några skolor använder sig huvudsakligen av e-post för att informera dig som vårdnadshavare.

Vad?

Det mesta undervisningsmaterialet som eleven behöver i åk 4-9, finns i Google Classroom och Skolon. Där finns till exempel länkar till digitala läromedel och andra digitala lärresurser. I Classroom kan det också ligga hänvisningar till läroböcker som eleven måste ha tagit med hem från skolan. Om boken inte finns hemma, behöver den hämtas på skolan.

Varför?

När vi har fler frånvarande lärare och elever än normalt, behöver vi hitta andra former för lärandet för en kontinuerlig undervisning. En elev som är hemma under en längre period utan att delta i skolarbetet, riskerar att hamna efter kunskapsmässigt, vilket kan bli tufft att ta igen efteråt. Skolans mål är att alla elever ska nå sina mål, oavsett.

Den rådande situation som vi har idag med corona-krisen, gör att vi behöver accelerera den digitala omställningen i grundskolan och ställa om undervisingen till att blir mer digital. Det är något både lärare och elever kommer att ha nytta av även efter krisen.

Hur kan jag stötta mitt barn i hemundervisningen?

Hjälp ditt barn med planering:

 • Lär dig hur ditt barn loggar in i Classroom och hur man använder Google Hangouts Chat, så att du kan stötta ditt barn i distansundervisningen på ett bra sätt.
 • Gör en planering för dagen och en för veckan. Översikt är bra och skapar tydlighet.
 • Gör en punktlista med exakta tidpunkter över vad som ska göras och när.
 • Fundera på hur lång tid varje uppgift kan ta, så att planeringen blir realistisk.
 • Börja med det som känns svårast! I början av dagen är energinivån som bäst, därför är det ett bra tips att börja med det eleven tycker är svårast, inte skjuta upp det till sist (då det riskerar att inte bli gjort alls).
 • Kryssa av avklarade uppgifter på din lista vartefter, då syns det tydligt hur långt du kommit.
 • Försök stötta regelbundet så att inte ditt barn blir sittande ensam för länge med sina uppgifter.

Ta regelbundna, planerade pauser:

 • När vi gör något som är mentalt eller kognitivt krävande är det prefrontala cortex i hjärnans pannlob vi använder. Det är med den vi analyserar, planerar och håller fokus. Genom att ta regelbundna och planerade pauser, även korta sådana, försämras inte hjärnans prestation lika snabbt som utan pauser.
 • Gör gärna en fysisk aktivitet under pausen.

Undvik distraktioner:

 • Försök att undanröja distraktioner som till exempel plingande mobiltelefoner. Våra hjärnor är inte byggda för multi-tasking, dvs att göra flera olika saker samtidigt. För varje avbrott du gör, behöver hjärnan börja om från början med den uppgift den höll på med, vilket gör att den tar längre tid att lösa. Många avbrott kan också göra att eleven inte når lika djupt i sin analys och förståelse av en uppgift.

Fundera ut innan hur ni gör om eleven kör fast:

 • Frågar en förälder eller mejlar läraren?
 • Söker efter svaret själv på nätet?
 • Fråga en kompis?

 

This information can be translated into the language you prefer, by using the "Translate" tool in the dark blue area on the top of the page.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: