Meny

Om förskolan

Förskolan är en viktig del i det livslånga lärandet, därför är det viktigt för oss på Vattenliljan att alltid se det kompetenta barnet.

Ditt barn kommer att få möjlighet att använda alla sina sinnen, förmågor och utvecklas i sin egen takt hos oss. På Vattenliljan är vi öppna för nya idéer och vill att du som vårdnadshavare ska känna dig välkommen att vara med och att påverka ditt barns verksamhet.  

Hos oss står barnet i centrum. Barnen är inte här för oss, utan vi är här för barnen.

Språket

Verksamheten i förskolan ska främja ditt barns språkutveckling. Vi vill berika ditt barns ordförråd och utveckla ordförståelsen. Därför är det dagliga samtalet med ditt barn, både enskilt och i grupp, viktigt.

I Ur och Skur

Vattenliljans förskola har en certifierad uteavdelning - I Ur och Skur Kajutan.
Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där.

Pedagogerna utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen. Alla pedagoger har förutom sin lärarutbildning även Friluftsfrämjandets ledarutbildningar varav Grundutbildning I Ur och Skur är en.

Organisation

På Vattenliljan arbetar elva pedagoger, varav sex stycken är förskollärare och fem är barnskötare. Vi har även en resurs och en kock på förskolan. Vi har delat upp barnen i två grupper, "Lilla modulen" (Bojen och Ankaret) och "Stora modulen" (Piraten och Kajutan).

På Lilla modulen är barnen 1-3 år och vi arbetar med att ge ditt barn trygghet och närhet. Förskolans rutiner är ett av redskapen för att skapa trygghet. Så småningom bygger vi vidare på den fria leken och då framförallt introduktion av rolleken. Barnen börjar här uttrycka sina tankar i ord och språkutvecklingen skjuter fart.

När sedan barnen går vidare till avdelningen Piraten/Kajutan börjar de bli mer självständiga och kan klart uttrycka med vem och vad de vill leka/göra. Detta kan leda till konflikter, därför är det viktigt att träna på konflikthantering.

Bygg/konstruktions- och rolleken utvecklas med stormsteg under de här åren. Vi börjar ännu mer betona barnets eget ansvar och arbetar dessutom mycket med att stärka barnets självkänsla och tillit till sin egen förmåga. "Jag duger som jag är."

På Kajutan kryddas dessutom barnets vardag av en stor del utevistelse där lärandet sker i olika miljöer.

Kontakta oss

Vattenliljans förskola

Sjökaptensvägen 16
61146 Nyköping
vattenliljansforskola@nykoping.se

 

Biträdande rektor Lotta Ånelöf
Enhetsansvarig Vattenliljans förskola
073-773 78 10
charlotta.anelof@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Södra förskoleområdet
Ellinor Bengtsson
0155-45 76 65
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Avdelningar

Ankaret
073-426 87 83

Bojen
073-773 70 70

Piraten
073-426 87 84

I Ur och Skur Kajutan 
073-773 79 35

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: