Meny

Om förskolan

Närheten mellan enheterna ger oss möjlighet att besöka varandra och gemensamt utnyttja lekplatser och gräsytor med träd och buskar. Dessutom ligger skogen med härliga utmaningar runtomkring.

 

Du som har barn i åldrarna 1-5 år är välkommen till vår förskola. Här är barngrupperna uppdelade i  hemvisten. Hemvistena är anpassade i miljön för att passa barnens ålder.

Vår förskola ligger i nära anslutning till skolan. Det innebär att vi har tillgång till skolans bibliotek. Enheten består av 4 avdelningar; Fantasin Tussilagon, Fantasin Snödroppen, Framtiden och Framtiden i Skolan.

Kontakta oss

Tystberga förskola

Tystberga skola
611 74 Tystberga

Fantasin och Framtiden
tystbergaforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Linda Larsson 
Enhetsansvarig Tystberga Förskola
0155-24 80 87
linda.larsson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se


 

Avdelningar

Fantasin

Avd Tussilagon
073-662 25 83

Avd Snödroppen
073-412 14 45

Framtiden
073-149 30 29

Framtiden i Skolan
073-325 31 45

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: