Meny
Bokstäver gjorda av lera
Barn undersöker jorden
Barnen visar upp sina pärlade klockor
Barnen leker ute
Barn sitter i förskolecykeln

Om förskolan

Tessins förskola är centralt belägen i det lugna och trevliga grönområdet strax intill villaområdet Katedern vid Tessinskolan.  

På vår stora förskolegård finns backar, klätterträd och buskage som ger spännande och utmanande lekytor. Förskolans "Kompisskog" med sina slingrande stigar och vårt "Snickartorg" används flitigt för utforskande och lärande lek där vi, tillsammans med ditt barn, arbetar med utomhuspedagogik.

Livslångt lärande

På Tessins förskola arbetar vi målmedvetet med matematik, språk, samspel & kommunikation, naturvetenskap, bygg & konstruktion. Vårt mål är att varje dag ge ditt barn möjligheter till ett livslångt lärande genom utmanande och spännande miljöer. En utbildning som ger ditt barn tilltro till sitt eget kunnande och därigenom får en god självkänsla. 

Fokus för vårt arbete tillsammans med barn och vårdnadshavare är ett gott bemötande, glädje i den lärande leken och hög kvalité i mötet mellan människor. Ett förhållningssätt som skapar en trygg och lärorik "Barnens bästa förskola". 

 

konst.jpeg

Kontakta oss

Tessins förskola

Lekvägen 5
611 35 Nyköping
tessinsforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Maria Larsson Guillén

Enhetsansvarig Tessins förskola
0155-45 75 80
maria.larsson.guillen@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Avd Lagunen 
Korallen och Snäckan
073-662 23 65

Krabban och Sjöhästen
073-662 23 66

Avd Oceanen
Hajen och Valen 
073-662 23 68

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: