Meny

Vårt fokusområde

Årets fokusområde: 

Vi kommer att delta i Skolverkets ”Läslyftet”  för att utveckla våra kompetenser inom läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och teknik.