Meny
Barn målar av solrosor vid staffli utomhus
Barn lägger färgade pusselbitar på ljusbord
Barn visar tunga som blivit färgad röd av frukt
Barn ritar av ett skalat äpple & ett äpple med skal

Om förskolan

Välkommen till ett nytt läsår!

Svalsta förskola är belägen i ett villasamhälle ca 10 km söder om Nyköping, se karta för att hitta till Svalsta förskola. 

Vi erbjuder en pedagogisk miljö som utmanar till lek och kreativitet på våra välplanerade förskolegårdar. Som komplement till våra fyra moduler arbetar även våra utepedagoger för att skapa mindre sammanhang för barnen, bl a genom att bedriva Barnens Trädgård. 
Närheten till skogen är också en stor tillgång som vi tar tillvara på.

Svalsta förskola har öppet alla vardagar mellan kl 06.00-18.00. Modulerna samarbetar kring öppning och stängning vilket sker på modulen Plejaderna. 

Under läsåret 2019/2020 kommer vi att fortsätta arbeta med Hållbar utveckling i alla moduler, tillsammans med barnen ska vi skapa olika projekt kring ämnena:

  • Digitala verktyg
  • Hälsa och välbefinnande
  • Läsa och berätta 

Vi fortsätter även vårt arbete med kompetensutvecklingen Läslyftet från Skolverket i våra projekt med Hållbar utveckling.

Förskolans närhet till Svalstaskolan och vårt samarbete mellan förskola och skola, underlättar för att övergången från förskolan till skolan ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Pedagogerna som ansvarar för de äldre barnen arbetar utifrån en gemensam handlingsplan "övergång förskola - skola".

Kontakta oss

Svalsta förskola

Ymers väg 1 
611 50 Nyköping
svalstaforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Jenny G Andersson
Enhetsansvarig Svalsta förskola
0155-45 78 09
jenny.gustavsson.andersson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

 

Moduler

Nebulosan
073-412 16 30

Plejaderna
073-412 16 31

Andromeda
073-412 16 32

Orion
073-412 16 33

Kosmos (kök)
073-412 16 34

Utepedagoger
073-149 36 85


Ring eller skicka sms direkt till er 
modul för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: