Om förskolan

Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Svalsta förskola är belägen i ett villasamhälle ca 10 km söder om Nyköping, se karta för att hitta hit. Vi erbjuder en pedagogisk miljö som utmanar till lek och kreativitet på våra välplanerade förskolegårdar. Närheten till skogen är också en stor tillgång som vi tar tillvara på.

Svalsta förskola har öppet alla vardagar mellan kl 06.15-18.00. Modulerna samarbetar kring öppning och stängning vilket sker på modulen Plejaderna. 

Detta verksamhetsår kommer vi att arbeta med Hållbar utveckling i alla moduler. Tillsammans med barnen ska vi skapa olika projekt med hållbarhet i fokus. 

Alla pedagoger arbetar under detta läsår dessutom med kompetensutvecklingen Läslyftet från Skolverket som en del av vårt arbete med Hållbar utveckling.

Som komplement till våra fyra moduler arbetar även våra utepedagoger och torgpedagog för att skapa mindre sammanhang för barnen. 

Förskolans närhet till Svalstaskolan och vårt samarbete mellan förskola och skola, underlättar för att övergången från förskolan till skolan ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Pedagogerna som ansvarar för de äldre barnen arbetar utifrån en gemensam handlingsplan "övergång förskola - skola".

Kontakta oss

Svalsta förskola

Ymers väg 1 
611 50 Nyköping
svalstaforskola@nykoping.se

Jenny G Andersson,  Förskolechef
0155-45 78 09
jenny.gustavsson.andersson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Moduler

Nebulosan
073-412 16 30

Plejaderna
073-412 16 31

Andromeda
073-412 16 32

Orion
073-412 16 33

Kosmos (kök)
073-412 16 34

Utepedagoger
073-149 36 85


Ring eller skicka sms direkt till er 
modul för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: