Studiedag 10 december

Två dagar per termin har pedagogerna på Svalsta förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd. 

Tisdagen den 10 december är det studiedag för personalen och Svalsta förskola är då stängd.