Aktuella projekt

Under hösten har vi startat två nya projekt då vi delar upp barnen i mindre grupper. Dels tillsammans med utepedagogerna i barnens trädgård och dels på Torget med vår torgpedagog.