Meny
Stigtomta förskolas fasad
Trappa inomhus med sittplatser - det så kallade "Hjärtat"
Stigtomta Förskola

Om förskolan

Stigtomta förskola - en förskola att längta till! För oss är det viktigt att barnen på Stigtomta förskola ges möjlighet till att känna sig trygga, nyfikna, självständiga och kompetenta. De ska känna att de kan och lyckas.

Pedagogerna är kompetenta, engagerade, tillåtande och flexibla vilket ger förutsättningar till omsorg, lärande och glädje i kreativa miljöer såväl inomhus som utomhus.

Stigtomta förskola har öppet alla vardagar mellan kl 06.00-18.00 och förskolan har tre hemvister där barnen är uppdelade utefter ålder. De yngsta barnen har sin hemvist på Gläntan (1-3 åringar), 4-åringarna har sin på Dungen och 5-åringarna har sin hemvist på Utsikten som ligger på andra våningen i Stigtomta förskola.

Skolverkets läroplan för förskolan är vår grund för vårt arbete tillsammans med ditt barn. Med hjälp av barnens intressen och frågor fördjupar vi oss i läroplanens olika områden som t ex språk, matematik, naturvetenskap, musik eller teknik. Pedagogerna utformar förskolans miljö så att ditt barn ska erbjudas olika typer av material samt lockas till nya upplevelser och erfarenheter, miljön är även anpassad efter barngruppens ålder.

Vi betonar lärandet i vardagen och helhetssynen på ditt barns utveckling. Trygghet och ett medvetet förhållningssätt är våra grundstenar. 

Kontakta oss

Stigtomta förskola

Skolvägen 4
611 72 Stigtomta
stigtomtaforskola@nykoping.se 

Biträdande rektor Berith Törner
Enhetsansvarig Stigtomta förskola
0155-45 76 40
berith.torner@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se

 

Hemvister

Gläntan 1
073-412 14 31

Gläntan 2
073-412 14 30

Dungen 
073-426 89 98

Utsikten 1
073-412 14 32

Utsikten 2
073-412 14 33


Ring eller skicka sms direkt till er 
hemvist för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: