Meny

Pedagogernas APT

Nedanstående datum har pedagogerna på Stavsjö förskola arbetsplatsträffar (APT). Dessa dagar önskar vi att ni kan hämta ert barn senast kl 16.45. Har ni inte möjlighet till det så ber vi er att meddela det till förskolan eller biträdande rektor. 

  • 19 januari 2021
  • 15 februari 2021
  • 17 mars 2021