Meny

Om förskolan

Släbro förskola ligger i närheten av Släbroskolan i Oppebyområdet, området är mycket naturskönt vilket inbjuder till utevistelse. Vi har nära till naturen och med våra transportcyklar tar vi oss runt i hela staden.

Släbro förskola har ett projekterande arbetssätt som utgår från barnens erfarenheter och intressen samt våra prioriterade mål. I våra projekt sker lekfull undervisning. Vi går på upptäcksfärd, ibland till något utflyktsmål i närheten, exempelvis en lekpark eller skogen, ibland är upptäcksfärden själva målet.

Pedagogerna är uppdelade i arbetslag och i det dagliga arbetet delar vi upp barnen i mindre grupper och arbetar i pedagogpar. Detta gör vi för att se alla barn, deras behov och intressen och kunna använda det som grund när vi planerar för miljöer och utbildning.

Vi arbetar utifrån tydliga mål som vi systematiskt följer upp. Alla arbetslag träffas för att ha gemensam pedagogisk utvecklingstid en gång i veckan.  

Som pedagog hos oss har du tid för enskild pedagogisk utveckling varje vecka, du ingår i en utvecklingsgrupp och en reflektionsgrupp. Dessa forum har vi för att kunna utveckla utbildningen för alla barn i förskolan och för att alla pedagoger hos oss ska vara delaktiga. I många av våra forum samarbetar vi med pedagoger från Oppeby gårds förskola. 

 

 

 

Kontakta oss

Släbro förskola

Smålandsvägen 18
(Äventyret är belägen i Släbroskolan)
611 56 Nyköping
slabroforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Helena Lindvall

enhetsansvarig Släbro förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Opponergården Lönneberga
073-773 79 70

Opponergården Villerkulla
073-149 34 28

Äventyret 1 (Släbroskolan)
073-773 72 28

Äventyret 2 (Släbroskolan)
073-149 30 37

Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: