Meny
Ritstund utomhus
Miljö inomhus
Barn tittar på smartboardfilm
Lek med belysning

Om förskolan

Sjösa förskola är en liten förskola i direkt närhet till Sjösa skola med en mycket personlig atmosfär som ligger några kilometer utanför Nyköping i en härlig naturlig miljö med skog och mark runt knuten.

Här arbetar vi pedagoger med att ditt barn redan från tidig ålder ska ha inflytande över sin tid i förskolan genom att vi tar tillvara på barnets intresse och nyfikenhet både i vardagen och i våra projekt. Vi uppmuntrar barnen i deras lust att utforska och experimentera genom ett tillåtande arbetssätt.

Ett av våra verktyg för att uppnå detta är att vi använder återbruksmaterial i arbetet med barnen. Ett material som inbjuder till utforskande, kreativitet och samarbete.

Det är också ett material som är könsneutralt och ger barnen möjlighet att förhandla med varandra.

Förskolans stimulerande omgivning inbjuder till lek, rörelse och utforskande av naturen.

Vi samarbetar mellan avdelningarna med projekt och – tema arbeten. Det är viktigt för oss att vi arbetar utifrån läroplanens mål där barnens intressen ligger till grund för verksamhetens aktiviteter.

Vi utvärdrar,utvecklar och analyserar vårt arbete utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete i form av en Power point där barn och föräldrar har möjlighet till delaktighet och inflytande.

Kontakta oss

Sjösa förskola

Porfyrvägen 9
611 44 Nyköping
sjosaforskola@nykoping.se


Biträdande rektor Maria Larsson Guillén

Enhetsansvarig Sjösa förskola
0155-45 75 80
maria.larsson.guillen@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Avd Diamanten
073-66 22 147

Avd Torget
073-14 93 392

Avd Rubinen
073-66 22 146

Avd Topasen
073-66 22 145

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: