Meny
Bokprojekt "Ekorr
Pusselbitar med djur, ekorre med unge & docka på golv
Ekorre nedbäddad i skokartong
Barn bär kastrull med äpplen i utomhus
Osorterade pastaskruvar i olika färger i låda
Färgsorterade pastaskruvar i olika färger i låda
Gran i skogen utanför förskolan

Om förskolan

Oppeby gårds förskolas stora gård erbjuder kullar, backar, stora träd och spännade buskage. Vi har nära till naturen och med våra transportcyklar tar vi oss runt i hela staden.

Oppeby gårds förskola har ett projekterande arbetssätt som utgår från barnens erfarenheter och intressen samt våra prioriterade mål. I våra projekt sker lekfull undervisning. Vi går på upptäcksfärd, ibland till något utflyktsmål i närheten, exempelvis en lekpark eller skogen, ibland är upptäcksfärden själva målet.

Pedagogerna är uppdelade i arbetslag och i det dagliga arbetet delar vi upp barnen i mindre grupper och arbetar i pedagogpar. Detta gör vi för att se alla barn, deras behov och intressen och kunna använda det som grund när vi planerar för miljöer och utbildning.

Vi arbetar utifrån tydliga mål som vi systematiskt följer upp. Alla arbetslag träffas för att ha gemensam pedagogisk utvecklingstid en gång i veckan.  

Som pedagog hos oss har du tid för enskild pedagogisk utveckling varje vecka, du ingår i en utvecklingsgrupp och en reflektionsgrupp. Dessa forum har vi för att kunna utveckla utbildningen för alla barn i förskolan och för att alla pedagoger hos oss ska vara delaktiga. I många av våra forum samarbetar vi med pedagoger från Släbro förskola. 

 

Kontakta oss

Oppeby Gårds förskola

Oppeby gård 4 (Stora vita byggnaden)
611 55 NYKÖPING

Oppeby gård 10 (Månstrålen)
611 55 NYKÖPING

Biträdande rektor Helena Lindvall
enhetsansvarig Oppeby Gårds förskola
073-662 20 60
helena.lindvall@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Björken
073-325 31 44
oppeby.bjorken@nykoping.se

Linden
073-662 21 77
oppeby.linden@nykoping.se

Månstrålen Månen
073-773 78 93
oppebygardsforskola@nykoping.se 

Månstrålen Solen
073-149 37 24
oppebygardsforskola@nykoping.se

Lilla Huset
073-773 78 25

Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: