Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 


Trivsel och trygghet på Malmvillans förskola

På Malmvillan strävar vi efter att alla ska trivas och känna sig trygga. Alla ska känna att de duger som de är och kunna vara sig själva. Vi pedagoger har ansvar för att alla barn ska bli sedda, hörda och bekräftade.

Vi har som mål att tillgodose barnens önskemål så långt det är möjligt så att barnen känner att de är delaktiga i verksamheten och att deras åsikter tas på allvar.Barnens inflytande är viktigt för oss.

Ni vårdnadshavare är de viktigaste personerna i ert barns liv. Därför är det viktigt för oss att ha ett bra samarbete med er. Vi vill att ni ska känna att ni alltid är välkomna till oss med frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Här kan du läsa om Malmvillans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kontakta oss

Malmvillans förskola

Malmvägen 8
611 67 Nyköping
malmvillansforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Ann-Maria Beaudry
enhetsansvarig Malmvillans förskola
0155-24 75 57
annmaria.beaudry@nykoping.se 


Biträdande rektor Eva Öijer
0155-45 76 57
eva.oijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se

Malmvillans förskola dag (07.00-17.00) 
073-773 71 69

Pedagogisk omsorg natt (17.00-07.00) 
073-149 30 04

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: