Meny

Malmvillans Dagverksamhet

Underrubrik saknas

Malmvillans förskola

Vi tar emot barn som är i behov av omsorg både på dagtid och på obekväma tider. Här jobbar det fyra pedagoger med barn som är i åldrarna 1-5 år.  

 

Malmvillans förskola


Hos oss på Malmvillans förskola lägger vi stor vikt på att alla barn och vårdnadshavare känner sig trygga, sedda och välkomna.
Hos oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner att vi tillsammans verkar för att ditt barns förskole tid ska bli så lustfylld som möjligt.
Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Vi formar våra dagar tillsammans med barnen och lägger stor vikt på omsorg, då många av våra barn är här längre dagar och även kvällar/helger.

 


Inskolning/Introduktion på Malmvillans förskola:

När du som vårdnadshavare fått en placering hos oss på Malmvillan tar ni kontakt med oss och tillsammans bestämmer vi en dag och tid för ett inskolningssamtal.
Vi informerar om hur inskolningen går till samt våra rutiner gällande verksamheten. Under samtalet medverkar en pedagog från dagverksamheten och en pedagog från kväll/natt/helgverksamheten.
Ni vårdnadshavare får under samtalet berätta om just ert barn samt era förväntningar inför ert barns vistelse hos oss.

Hos oss på Malmvillans förskola får vårdnadshavare ta i beaktande att en inskolning/introduktion tar ca två veckor.
Första veckan: Inskolning dagtid
Andra veckan: Inskolning kväll/natt/helg.
En del barn behöver längre inskolning/introduktion, medan andra behöver kortare tid. Varje barn är unikt och det viktiga är att inskolningen/introduktionen inte forceras. En trygg anknytning mellan barn och pedagog är viktig samt att barnet får styra takten i hur relationen till pedagogerna ska byggas upp.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: