Meny
Staffli med liten skylt
Foto med staty och barn som skapar
Barn som ritar
Barn ritar vid overhead
Projekt med belysning
Utelek vinter
Matlagning utomhus

Om förskolan

Vi vill att vår förskola ska vara en öppen arena med plats för möten mellan människor - små som stora. Vi vill att hela familjen ska känna sig välkommen i utbildningen. 

Det är viktigt att barnen ska finna glädje i att värna om både sin hälsa, natur och miljö. Att vara ute och röra på sig, få upplevelser och erfarenheter är ett led mot målet.

Ett ytterligare led är att uppmärksamma barnen på vikten av näringsriktig kost. Under sommarhalvåret lagar vi mat tillsammans med barnen, tre dagar/vecka i skogen. En fantastisk aktivitet som uppskattas av alla på förskolan.

Entreprenöriellt lärande

Vi diskuterar vad barnen behöver ha med sig ut i livet. Vem vet vilka kunskaper barnen behöver ha om 20 år, vilka yrken de kommer att ha och vad som kommer att krävas av dem.

Det vi har enats om är att de så kallade entreprenöriella kompetenserna som nyfikenhet, kreativitet, förmågan att samarbeta, fatta beslut, lösa problem och ta initiativ kommer att vara värdefulla.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera, omsätta idéer till handling och samarbeta med andra människor. För oss handlar det om ett förhållningssätt, ett sätt att se på människan och på lärandet, ett sorts helhetstänkande som skapar meningsfulla sammanhang för både barn och vuxna.

Vi har en tro på varje människas inneboende drivkraft, att vi kan skapa förutsättningar för att prova sina idéer och att hitta den inre motivationen.

Vi som arbetar i förskolan har stora möjligheter att påverka vad en förskola kan bli. Det är vårt ansvar att se till att barnen får möta lyhörda, nyfikna pedagoger som uppmuntrar dem att vara kreativa och arbeta på ett sätt så att deras fantasi och lek stimuleras.

Vår barnsyn

Vi vill ge ditt barn möjlighet att få upptäcka värdet i att vara med någon som inte är som jag men ändå lika. Vi uppmuntrar barnen att mötas i olikheter och att lära av varandra.

Barnet på Korvetten är ett kompetent barn som får möjlighet att driva sina tankar och hypoteser. När vi utgår i från barnens erfarenhetsvärld och deras intressen blir de självständiga, kreativa barn som vill kan och vågar. Barnet på Korvetten är en ”mästare” på att lära.

Vår vision för våren 2020

Förskolan har en viktig roll, att inge hopp och framtidstro. Barnen ska ingå i ett meningsfullt sammanhang där de själva kan vara med och påverka och vara delaktiga i sin vardag.

Demokratiska värden är grunden i förskolans utbildning. Vi vill ge barnen möjlighet till ett ekologiskt förhållningssätt där vi tar hand om varandra och vår miljö, tillsammans, för en gemensam framtid.

Reggio Emilia

Förskolans pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att miljön inbjuder till dialog och samspel. Den är rolig, inspirerande och utmanande för barnen, pedagoger och för dig som förälder.

Vi erbjuder barnen olika världar i form av miljöer för matematik, bokstäver, sinnesupplevelser, konstruktion, experiment och fantastiska ateljéer, vi erbjuder också en föräldrahörna med ett mindre bibliotek.

Vi pedagoger fotograferar, videofilmar och lyssnar ständigt på barnen. Utifrån den här dokumentationen utvecklar vi utbildningen. Barnen är med och berättar om vad de ser och hur de upplevt olika situationer. Vi utvecklar sedan arbetet utifrån dokumentation, bilder och texter. Detta gör vår praktik från process till resultat synlig för vårdnadshavare, oss själva, barnen och andra. 

Vi utvecklar ständigt användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen och som verktyg för pågående systematiskt kvalitetsarbete. Vi kopplar också ny vetenskaplig forskning, litteratur och artiklar till vår utbildning.

Korvettens förskola har utmärkelsen "Skola för Hållbar Utveckling".
Vi är mycket stolta över vår utmärkelse och arbetar systematiskt och kontinuerligt med utgångspunkt från vår utmärkelse. Vår ansökan finns att läsa här!

Digital

Genom att skapa digitala miljöer på förskolan och arbeta aktivt med digitala verktyg så ger vi barnen möjlighet och tillfällen att bekanta sig med verktygen och få upptäcka och utforska tillsammans utifrån just sina förutsättningar i attraktiva lärmiljöer.

Fokus är delaktighet, samspel, kommunikation, reflektion och nya upplevelser. Vi väljer att satsa på några digitala verktyg och verkligen djupdyka i dessa, utforska olika användningsområden som de erbjuder utifrån gruppen/barnens nyfikenhet, intresse och våra mål för utbildningen.

 

Läs mer om Korvetten och hur vi marknadsför oss!

 

Kontakta oss

Korvettens förskola

Riggargatan 2 A-B
611 64 Nyköping
korvettensforskola@nykoping.se


Tf biträdande rektor Ann-Sofie Wetterholm
Enhetsansvarig Korvetten förskola 
070-896 77 70
ann-sofie.wetterholm@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig rektor
Östra förskoleområdet
Lisa Karlén
0155-45 76 68
lisa.karlen@nykoping.se

Avdelningar

Hemligheten
073 - 662 24 71

Äventyret
073 - 662 24 72

Överraskningen
073 - 662 24 73 

Pedagogisk omsorg natt och helg (17.00-07.00) 
073 - 149 30 04

Kock
073 - 662 24 70

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: