Meny
Dinosauriemiljö Tybble
Material för sortering och matematik
Ljusstenar på bord i olika konstellationer
Gosedjur Babblarna
Barnens ateljé och skaparverkstad
En trädgren i taket med fåglar och kottar hängande ner inomhus
Barn övar motorik & bygger torn med ringar i olika färger & storlekar
Läshörna på Tybblegården
Miljö för former och myshörna med tyghimmel
Uppbyggd bondgård med djur på bord

Om förskolan

Jönåkers förskola - en mötesplats för lekande, lärande barn. Här möter du engagerade pedagoger som skapar en trygg och glädjefylld dag för alla barn. 

Vi ser varje barns möjligheter och vi ger dem en stimulerande miljö utifrån deras behov och intressen.

På Tybblegården är vi fördelade på två avdelningar, Kojan för 1-3 åringar och Kajutan 3-4 åringar. Gula villans enhet är fördelad på tre avdelningar, Gul för 1-3 åringar, Orange för 3-4 åringar och Röd för barnen som är fem år.

Vi arbetar temainriktat med bl a språk, matematik, naturvetenskap uifrån målen i Skolverkets läroplan för förskolan. Vi startade ett utvecklingsarbete 2017 utifrån Skolverkets satsning Läslyftet, vilket syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk. 

En dag på förskolan kan se olika ut, men rymmer alltid mycket tid för barnens lekande lärande både inne och ute. 

Tybblegårdens öppettider är kl. 06.00 - 18.00.

 • 06.00 - Förskolan öppnar
 • 07.30 - Frukost serveras
 • 08.30 - 11.30 - Tid för utevistelse, lek och andra lärande aktiviteter
 • 11.30 - Lunch serveras
 • 12.00-14.30 - Aktiviteter, t ex lässtund, skapande och vila för de yngre barnen
 • 14.30 - Mellanmål serveras
 • 15.00-18.00 - Tid för utevistelse, lek och andra lärande aktiviteter
 • 18.00 - Förskolan stänger

Gula Villans öppettider är kl. 06.00 - 18.00.

 • 06.00 - Förskolan öppnar
 • 07.15 - Frukost serveras
 • 08.30 - 11.15 - Tid för utevistelse, lek och andra lärande aktiviteter
 • 11.15 - Lunch serveras
 • 12.00-14.15 - Aktiviteter, t ex lässtund, utevistelse, skapande. Vila för de barn som sover sker utomhus i vagnar
 • 14.15 - Mellanmål serveras
 • 15.00-18.00 - Tid för utevistelse, lek och andra lärande aktiviteter
 • 18.00 - Förskolan stänger 

Kontakta oss

Jönåkers förskola

Jönåkers förskola Tybblegården
Tybblegårdarna 2C
611 70 Jönåker
jo.tybble@nykoping.se

Jönåkers förskola Gula villan
Skolvägen 22
611 70 Jönåker
jo.gulavillan@nykoping.se

Biträdande rektor Johanna Krautmeijer
Enhetsansvarig Jönåkers förskola
073-426 85 97
johanna.krautmeijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Västra förskoleområdet
Maria Wegemark Westerlund
0155-45 76 63
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Avdelningar

Tybblegården
Kojan
073-426 87 17

Kajutan
073-426 87 16

Gula villan
Gul 
073-773 79 75

Orange 
073-426 89 27

Röd 
073-426 89 26


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: