Meny

Om förskolan

Våra gårdar utmanar barnen att uppleva och lära med alla sina sinnen. Vi använder båda våra gårdar och närliggande naturområden för att upptäcka och undersöka. Genom det får vi många spännande möten. På övre gården finns möjlighet att laga mat över öppen eld.  

Vi vill att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet det skapar framtidstro och glädje. Det ska vara roligt att vara tillsammans på förskolan, då har vi en fantastisk grund för lärandet.

Franciscus utemiljö

Normer och värden

Under året utvecklar vi förskolans arbete med normer och värden - ett spännande arbete som startar i barnens erfarenhetsvärld.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 och vårt arbete med normer och värden grundar sig i barnens rättigheter. 

 

Kontakta oss

Franciscus förskola

Vildgåsvägen 8 A
611 62 Nyköping
franciscusforskola@nykoping.se 

 

Biträdande rektor Ann-Sofie Wetterholm
Enhetsansvarig Franciscus förskola
0155-45 80 21
ann-sofie.wetterholm@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se


Områdesansvarig Tf rektor
Östra förskoleområdet
Maria Larsson Guillén
0155-45 75 80
maria.larsson.guillen@nykoping.se

 

Avdelningar

Nedre våningen:

Utforskaren: 073-426 89 68

Torget: 073-426 89 66

Äventyraren: 073-773 71 54

 

Övre våningen:

Nyfikenheten 073-426 89 69

Upptäckaren: 073-426 89 67 

 

Ring eller skicka sms direkt till er avdelning för sjuk - och friskanmälan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: