Om förskolan

Vår gård är en fantastisk plats som utmanar barnen att uppleva och lära med alla sina sinnen. Vi använder både vår gård men också en intilliggande skog för utevistelse. Här finns möjlighet till många upptäckter och spännande möten. Tillsammans med barnen lagar vi mat över öppen eld i skogen och på vår gård.

Vi vill att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet det skapar framtidstro och glädje. Det ska vara roligt att vara tillsammans på förskolan, då har vi en fantastisk grund för lärandet.

Franciscus utemiljö

Digital kompetens i förskolan

Under året utvecklar vi förskolans arbete med digital teknik - ett spännande arbete som startar i barnens erfarenhetsvärld.

Arbetet med digitala verktyg konkurerar inte ut aktiviteter så som rörelse och utevistelse utan är ett komplement i vår verksamheten. 

 

 

Kontakta oss

Franciscus förskola

Vildgåsvägen 8 A
611 62 Nyköping
franciscusforskola@nykoping.se 

Maria Westerlund, rektor
073-662 24 83
maria.wegemark.westerlund@nykoping.se

Köket
073-426 89 31

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Nedre våningen:

Utforkaren: 073-426 89 66
Äventyraren: 073-426 89 67

Övre våningen:

Nyfikenheten 073-426 89 68
Upptäckaren: 073-426 89 69

 

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: