Vårt fokusområde

Under våren arbetar vi med fokusområdet "Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola"