Uppsägning av plats

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats, skall den sägas upp på denna blankett eller i vår e-tjänst.

Om ditt barn ska börja på förskoleklass till hösten och i dagsläget har en plats på förskola behöver du säga upp förskoleplatsen inför skolstarten.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Har du sagt upp din plats och önskar en ny plats och det har gått kortare tid än fyra månader, får du betala för den tid som varit. Till exempel, om du sagt upp din plats från den 31 januari och önskar en ny plats den 2 maj - får du även betala avgift för tiden 1 februai till 1 maj.  

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10-12 samt onsdagar 13-16
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Besöksadress

Öppet vardagar klockan 10-12 samt onsdagar 13-16
Östra Rundgatan 11

Kontaktformulär