Meny

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Här kan du läsa om hur vi arbetar med att säkra kvaliteten i Nyköpings kommuns förskolor. Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att få kunskap om hur utbildningens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

På varje förskola pågår det systematiska kvalitetsarbetet ständigt. Utbildningen planeras, följs upp och utvärderas i relation tilll förskolans uppdrag i läroplan och lokala mål.

I systematiskt kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt diskutera och reflektera över förskolans uppdrag utifrån den roll man har, som förskollärare, som arbetslag, som rektor eller som huvudman för utbildningen.

En gång om året sammanställer rektor förskolans arbete utifrån ett gemensamt årshjul för alla utbildningsformer i Nyköpings kommun. Underlaget ligger till grund för en dialog med huvudmannen i form av skolchef, Barn- och Ungdomsnämnd och produktionsstyrelse, samt för att centralt synliggöra utbildningens styrkor och utvecklingsområden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter