Meny

Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Förskolan ska se till att barnen inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste förskolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via förskolan eller här på vår webbsida.

Försäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

 

kompismassage

Trivsel och trygghet på Fjärilens förskola

Det går 108 barn på vår förskola, därför är det extra viktigt för oss som arbetar här att se varje barn, varje dag!

Som förälder ska du, efter att du lämnat ditt barn på Fjärilen, känna dig helt säker på att just ditt barn får en trygg och utvecklande vistelse här.

På fjärilen erbjuder vi:

  • En välplanerad verksamhet men även flexibilitet och spontana upplevelser

  • Arbete med kompissolen

  • Arbete kring barnkonventionen

  • Arbete med normer och värdegrund

  • kamrater i olika åldrar

  • Engagerade vuxna

Tid för lek ska alltid finnas. Vi värnar om att alla barn ska vara bra kompisar, vara rädda om varandra och ha roligt tillsammans. 

Här kan du läsa förskolans Plan mot kränkande behandling

Kontakta oss

Fjärilens förskola

Brandkärrsvägen 108
611 66 Nyköping 
fjarilensforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Ann-Maria Beaudry
enhetsansvarig Fjärilens förskola
0155-24 75 57
annmaria.beaudry@nykoping.se 


Biträdande rektor Eva Öijer
0155-45 76 57
eva.oijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se

Avdelningar

Humlan
073-412 13 68

Spindeln
073-412 13 69

Myran
073-412 13 70

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: