Händer som möts i cirkel

Samverkan förskola och hem

Förskolans mål är att föräldrar ska vara välinformerade och införstådda med förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10), samt vara aktiva i barnens lärande.

Därför är det viktigt med:

  • Daglig kontakt vid lämning och hämtning

  • en föräldraraktiv inskolning på tre dagar, men som kan bli längre vid behov. 

  • Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal 2 ggr/år

  • Föräldrarmöte 2 ggr/år

  • Föräldrarenkät

  • Förskolans blogg (där föräldrarna kan gå in och läsa vad vi gör på förskolan) 

Inskolning

På Fjärilens förskola har vi en föräldraaktiv inskolning där föräldern är med sitt barn de första  dagarna. Förskolans verksamhet pågår som vanligt och föräldern ansvarar för sitt barn under den tiden. 

Inskolningen sker utifrån barnets behov. Under dessa dagar har vi samtal med föräldern om rutiner, schema och kläder. Vi fyller i dokument tillsammans om barnets kontaktuppgifter mm. 

Kontakta oss

Fjärilens förskola

Brandkärrsvägen 108
611 66 Nyköping 
fjarilensforskola@nykoping.se


Rebecca Nilsson, rektor
0155 24 75 61
rebecca.nilsson@nykoping.se


Eva Öijer, biträdande rektor
073-773 70 66
eva.oijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Humlan
073-412 13 68

Spindeln
073-412 13 69

Myran
073-412 13 70

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: