Meny
Händer som möts i cirkel

Samverkan förskola och hem

Förskolans mål är att föräldrar ska vara välinformerade och införstådda med förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10), samt vara aktiva i barnens lärande.

Därför är det viktigt med:

  • Daglig kontakt vid lämning och hämtning

  • en föräldraraktiv inskolning på tre dagar, men som kan bli längre vid behov. 

  • Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal 2 ggr/år

  • Föräldrarmöte 2 ggr/år

  • Föräldrarenkät

  • Förskolans blogg (där föräldrarna kan gå in och läsa vad vi gör på förskolan) 

Inskolning

På Fjärilens förskola har vi en föräldraaktiv inskolning där föräldern är med sitt barn de första  dagarna. Förskolans verksamhet pågår som vanligt och föräldern ansvarar för sitt barn under den tiden. 

Inskolningen sker utifrån barnets behov. Under dessa dagar har vi samtal med föräldern om rutiner, schema och kläder. Vi fyller i dokument tillsammans om barnets kontaktuppgifter mm. 

Kontakta oss

Fjärilens förskola

Brandkärrsvägen 108
611 66 Nyköping 
fjarilensforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Ann-Maria Beaudry
enhetsansvarig Fjärilens förskola
0155-24 75 57
annmaria.beaudry@nykoping.se 


Biträdande rektor Eva Öijer
0155-45 76 57
eva.oijer@nykoping.se


Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se

Avdelningar

Humlan
073-412 13 68

Spindeln
073-412 13 69

Myran
073-412 13 70

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: