Ekbackens förskola

I augusti kommer avdelningen för de yngre barnen, Månstrålen, att gå ihop med Oppeby gårds förskola. Avdelningen för de äldre barnen, Äventyret, går ihop med Släbro förskola.

Se nedan under rubriken Aktuellt för mer information om omorganisationen. 

Se kartor för att:

Aktuellt

Ny läroplan i förskolan 1 juli 2019

25 juni 2019

Omorganisation förskolor Oppeby

27 maj 2019

I början på augusti 2019 kommer en omorganisation ske bland några av förskolorna i Oppeby. Ekbackens förskolas ena avdelning, Månstrålen, kommer att slås ihop med Oppeby gårds förskola och Ek...

Studiedagar 12 och 30 augusti

6 maj 2019

Två dagar per termin har pedagogerna på Ekbackens förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Kontakta oss

Ekbackens förskola

Månstrålen
Oppeby gård 10
611 55 Nyköping

Äventyret
Smålandsvägen 18
611 56 Nyköping

Ellinor Bengtsson Rektor
073-149 34 80
0155-24 88 38
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Månstrålen
Månen 073-773 78 93
Solen 073-149 37 24
ekbacken.manstralen@nykoping.se 

Äventyret
073-773 72 28
ekbacken.aventyret@nykoping.se


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: