Meny
Installation gjord av barnen

Om förskolan

Daldockans förskola är belägen i bostadsområdet Isaksdal i Nyköping och har nära till naturen. Förskolan har fem avdelningar.

Introduktion

När ditt barn introduceras hos oss använder vi oss av föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att du som förälder eller vårdnadshavare tillbringar de första dagarna på förskolan. Därefter kommer vi överens med dig som förälder/vårdnadshavare om hur vi fortsätter med introduktionen. Allt utgår ifrån barnets egna behov och förutsättningar.  Introduktionsmetoden bidrar till att du som förälder/vårdnadshavare får en större inblick i ditt barns dagliga utbildning.

"Vi bemöter barnet med tilltro. Det lustfyllda lärandet är i fokus, barnets initiativ styr."

Vi har en sociokulturell syn på kunskap och lärande som innebär att det finns ett samspel och samarbete mellan människor.   

Vi erbjuder kamrater i olika åldrar, engagerade pedagoger som skapar utmaningar och där barnens intresse och behov styr innehållet med utgångspunkt i läroplanen. Vi kan erbjuda en välplanerad och dokumenterad utbildning, men också flexibilitet och spontana upplevelser. För oss är den lärande leken viktig. Barnen lämnar vår förskola med glada och positiva minnen.

Kom gärna på besök så kan vi berätta mer om vår utbildning!

Kontakta oss

Daldockans förskola

Höglundavägen 3
611 37 Nyköping

daldockansforskola@nykoping.se

Biträdande rektor Linda Larsson 
Enhetsansvarig Daldockans Förskola
0155-24 80 87
linda.larsson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Områdesansvarig rektor
Norra förskoleområdet
Jenny Eriksson
0155-45 76 66
jenny.eriksson.2@nykoping.se


 

 

 

 

 

Avdelningar

Avd Tuvan (1-3 år)
073-426 89 52 

Avd Stormhatten (1-3 år)
073-426 89 51 

Avd Stenröset (3-5år)
073-426 89 54 

Avd Trollstubben (3-4 år)
073-426 89 53 
073-773 79 19

Avd Paviljongen (5 år)
073-773 72 32

Ring eller skicka sms direkt till er avdelnig för sjuk - och friskanmälan.

Sjukanmälan sker innan klockan 08.00 och friskanmälan senast klockan 13.00 dagen innan.

dold

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: