Särskilt stöd

Här hittar du mer information om vad som gäller kring särskilt stöd. 

Har du ett barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan eller skolan? Eller är du orolig för ditt barn och vill diskutera särskilt stöd? Kontakta gärna oss eller ledningen på din förskola/skola.

Ett barn kan behöva stöd under en kortare eller längre tid. 

Kommunens Resursteam ger stöd till förskolor och skolor. Kommunen samarbetar även med Landstinget Sörmland. Vi har olika ansvar men har ett helhetsperspektiv kring ditt barn.

Du kan ansöka om särskilt stöd om ditt barn har exempelvis:

  • Psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • Sen språkutveckling

Kontakta oss

Verksamhetschef

Anneli Tiger
0155-24 86 58
073-773 74 96
anneli.tiger@nykoping.se

 

 

Samordnande skolsköterska med ledningsansvar

Charlotta Lassbo
0155-24 85 45
charlotta.lassbo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: