Förskola

Specialpedagogerna med inriktning förskola har specialkompetens för barn i åldrarna 0-7 år. Stöttning ges till personal kring barn och grupper som behöver extra stöd på uppdrag av förskolechefen. Under arbetets gång har vi även kontakt med föräldrarna. Hur stödet ges bedöms i nära samarbete med personal. Stödet kan omfatta bland annat:

  • Bedömning av barns/gruppers behov och verksamhetens/miljöns förutsättningar.
  • Observation
  • Samtal
  • Konsultation/handledning
  • Diverse utbildnings- och utvecklingsarbeten utifrån förskolechefers uppdrag.

Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv.

Vid behov sker samverkan med andra yrkesgrupper inom Resursteamet eller annan närliggande verksamhet såsom Barnhälsovården, habiliteringen och landstingets logopeder.

Mer läsning:

 

Kontakta oss

Karin Hedström
0155 - 24 80 51
073 - 325 31 28
karin.hedstrom@nykoping.se

Åse Jansson
0155 - 45 77 06
ase.jansson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: