Specialpedagoger

Specialpedagogerna på Resursteamet har olika spetskompetenser inom förskola, hörsel, särskolefrågor, läs- och skrivförmåga, tal språk och kommunikation.

Specialpedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • handledning och konsultation till enskilda och grupper
  • metodutveckling
  • utbildning och kompetensutveckling
  • samverkan med olika verksamheter inom kommun och landsting

Mer läsning:

Kontakta oss

Kontaktformulär