Skolläkare

Skolläkarna i kommunen deltar i den centrala elevhälsans övergripande strategiska arbete och stödjer eleven i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 

  • Regelbundet samarbeta med Resursteamets personal.
  • Ha regelbundna mottagningar på skolan. Följa barns och ungdomars hälsa och utveckling och stödja eleven i skolrelaterade frågor.
  • Handleda skolsköterskorna i deras dagliga arbete.
  • Regelbundet samarbeta med externa aktörer såsom landstingets enheter och socialtjänsten.
  • Engagera sig i elevernas arbetsmiljö.
  • Delta i fortbildning av personal.

Mer läsning:

Kontakta oss

Skolläkare

Jenny Nystedt Read
073 - 149 34 50 
jenny.nystedt.read@nykoping.se

Skolläkare

 

Samordning

Läkarsekreterare
Margareta Leinestrand
0155 - 45 77 56
margareta.leinestrand@nykoping.se

Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Charlotta Lassbo
0155 - 24 85 45
charlotta.lassbo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: