Särskolesamordnare

Resursteamet utreder vilka elever som har rätt att tas emot och läsa enligt särskolans kursplan.

Samordnaren tar vid behov kontakt med och informerar föräldrar om skolformen särskola i samband med utredningarna.

För personal finns samordnaren tillgänglig för konsultation och handledning kring elever som tillhör särskolans målgrupp.

På Skolverkets webbsida finns broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn, som svarar på frågorna: Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

Kontakta oss

Specialpedagog

Jenny Nordberg
0155 - 45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Kontaktformulär