Tal, språk och kommunikation

Specialpedagogen med inriktning tal, språk och kommunikation arbetar med:

  • Språkets alla delar, uttal, grammatik, ordförråd, språkförståelse och pragmatik.
  • Konsultation/handledning kring förhållningssätt - anpassningar i miljön.
  • Kartläggning/utredning som kräver specialkompetens. 
  • Utbildning till pedagoger i tal, språk och kommunikation.
  • Ger förslag på träningsupplägg för barn som har uttalssvårigheter/dyspraxi.
  • Nätverk med pedagoger i tal, språk och kommunikation.
  • Samverkan mellan hem, skola och andra instanser kring barnet/eleven t ex landstingets logopeder, barn- och ungdomshabiliteringen, mfl. 

Mer läsning:

Kontakta oss

Christina Österberg Ulvmark
0155 - 24 78 89 
christina.osterberg.ulvmark@nykoping.se

Ingela Ringqvist
073 - 42 68 30
ingela.ringqvist@nykoping.se

Kontaktformulär