Psykologer

Psykologerna har utvecklingspsykologiska kunskaper om barn och ungdomar från 0-20 år och arbetar för både förskola, grundskola och gymnasium. 

Psykologerna arbetar med:

  • test och utredning av inlärningssvårigheter och utvecklingsförsening
  • konsultation och grupphandledning till personal
  • information och utbildning
  • remisser till BUP; Barn och ungdomspsykiatrin, och Habiliteringsverksamheten i Sörmland vid behov av vidare utredning för diagnos och behandling.

Mer läsning:

Kontakta oss

Psykolog

Tomas Danilsons
0155 - 45 79 73
tomas.danilsons@nykoping.se

 

Ptp-Psykolog

Sebastian Röhlcke
0155 - 45 79 72
sebastian.rohlcke@nykoping.se

 

 

Johannes Eriksson
0155 - 57 185
johannes.eriksson@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: