Resursteamet

Vi arbetar för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt till skola och hem.

Resursteamet erbjuder bland annat utbildning, handledning och konsultationer till personal i förskola och skola. Där görs avancerade utredningar och tas myndighetsbeslut.

På Resursteamet arbetar:

Vi samarbetar med

Våra medarbetare samarbetar ofta med andra instanser inom såväl kommun som landsting. Cirka 4 gånger per termin sammankallar vi även till VITS-möte; Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan, där Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringsverksamheten i Sörmland bjuds in. Detta gäller både för förskola och skola.

Kontakta oss

Verksamhetschef

Anneli Tiger

Tf verksamhetschef 
Susanne Svedberg
0155 - 24 87 46
susanne.svedberg@nykoping.se

 

 

 

 

Adress

Resursteamet
Lennings väg 7
611 35 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: