Meny

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats ingår i Elevhälsan på skolan och utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever som har hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Hälsosamtal

En tyngdpunkt i det hälsofrämjande arbetet är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser.

Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

Det första besöket sker i förskoleklassen och du som vårdnadshavare är hjärtligt välkommen till detta besök. Läs mer om våra hälsobesök.

Läs Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan. 

Kontakta oss

Verksamhetschef

Anneli Tiger 
0155-24 86 58
073-773 74 96
anneli.tiger@nykoping.se

Skolläkare

Skolöverläkare
Jenny Nystedt
073-149 34 50
jenny.nystedt.read@nykoping.se

Skolläkare
Johan Wiklander 
24 87 47
073-325 31 35
johan.wiklander@nykoping.se

Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Charlotta Lassbo
0155-24 85 45
charlotta.lassbo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: