Meny

Förskola

Specialpedagogerna med inriktning förskola har specialkompetens för barn i åldrarna 0-7 år. Stöttning ges till personal kring barn och grupper som behöver extra stöd på uppdrag av förskolechefen. Under arbetets gång har vi även kontakt med föräldrarna. 

Hur stödet ges bedöms i nära samarbete med personal. Stödet kan omfatta bland annat:

  • Bedömning av barns/gruppers behov och verksamhetens/miljöns förutsättningar.
  • Observation
  • Samtal
  • Konsultation/handledning
  • Diverse utbildnings- och utvecklingsarbeten utifrån förskolechefers uppdrag.

Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv.

Vid behov sker samverkan med andra yrkesgrupper inom Centrala barn- och elevhälsan eller annan närliggande verksamhet såsom Barnhälsovården, habiliteringen och landstingets logopeder.

 

Mer läsning:

 

Kontakta oss

Karin Hedström
0155 - 24 80 51
073 - 325 31 28
karin.hedstrom@nykoping.se

Åse Jansson
0155 - 45 77 06
ase.jansson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: