Meny

Förskola

Specialpedagogerna med inriktning förskola har specialkompetens för barn i åldrarna 0-7 år. Stöttning ges till personal kring barn och grupper som behöver extra stöd på uppdrag av rektor/biträdande rektor. Under arbetets gång sker även viss kontakt med föräldrarna. 

Hur stödet ges bedöms i nära samarbete med personal. Stödet kan omfatta bland annat:

  • Bedömning av barns/gruppers behov och verksamhetens/miljöns förutsättningar.
  • Observation
  • Samtal
  • Konsultation/handledning
  • Utbildnings- och utvecklingsarbeten utifrån rektor/biträdande rektors uppdrag.

Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv.

Vid behov sker samverkan med andra yrkesgrupper inom Centrala barn- och elevhälsan eller annan närliggande verksamhet såsom Barnhälsovården, habiliteringen och landstingets logopeder.

 

Mer läsning: