Meny

Specialpedagoger

Specialpedagogerna på Centrala barn- och elevhälsan har olika spetskompetenser gällande förskola, hörselnedsättning, särskolefrågor, läs- och skrivförmåga, tal, språk och kommunikation.

 

Specialpedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • handledning och konsultation till enskilda och grupper
  • metodutveckling
  • utbildning och kompetensutveckling
  • samverkan med olika verksamheter inom kommun och landsting

Nyheter