Meny

Specialpedagoger

Specialpedagogerna på Centrala elevhälsan har olika spetskompetenser gällande hörselnedsättning, särskolefrågor, tal, språk och kommunikation.

 

 

 

Hörsel

Av Specialpedagog med specialkompetens kring hörsel kan skolpersonal få konsultation och handledning i frågor som rör elever med en hörselnedsättning.  

Mer läsning:

Tal, språk och kommunikation

Specialpedagogen med inriktning tal, språk och kommunikation arbetar med språkets alla delar:

  • uttal
  • grammatik
  • ordförråd
  • språkförståelse
  • pragmatik.

Specialpedagogen kompetensutvecklar skolpersonal inom nämnda områden i syfte att tillföra kompetens kring elever med språkliga svårigheter.

Om ditt barn eller ungdom behöver mer riktat stöd från specialpedagogen sker detta i samverkan med dig som vårdnadshavare och skolans personal.

Nyheter