Meny

Specialpedagoger

Specialpedagogerna på Centrala barn- och elevhälsan har olika spetskompetenser gällande förskola, hörselnedsättning, särskolefrågor, läs- och skrivförmåga, tal, språk och kommunikation.

 

 

 

Hörsel

Av Specialpedagog med specialkompetens kring hörsel kan skolpersonal få konsultation och handledning i frågor som rör elever med en hörselnedsättning.  

Mer läsning:

Läs- och skrivförmåga

Specialpedagogen som jobbar med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter handleder skolans pedagoger hur man kan stötta elever och anpassa undervisningen med extra anpassningar och särskilt stöd, så att elever med läs- och skrivsvårigheter kommer till sin rätt och kan få arbeta och redovisa på de sätt som gynnar dem. 

Specialpedagogen tipsar och visar pedagoger och elever om metoder, material och program samt tränar dem att använda olika assisterande verktyg som kan vara gynnsamma. 

 

Om ditt barn eller ungdom behöver mer riktat stöd från specialpedagogen sker detta i samverkan med dig som vårdnadshavare och skolans personal.

Specialpedagogen kan också genomföra läs- och skrivutredningar enligt Svenska dyslexiföreningens rekommendationer. Vid behov samråder hen med logoped-, psykolog- och skolläkare för eventuella kompletterande bedömningar.

Mer läsning:

Förskola

Specialpedagogerna med inriktning förskola har specialkompetens för barn i åldrarna 0-7 år. Stöttning ges till personal kring barn och grupper som behöver extra stöd på uppdrag av rektor/biträdande rektor. Under arbetets gång sker även viss kontakt med föräldrarna. 

Hur stödet ges bedöms i nära samarbete med personal.

Stödet kan omfatta bland annat:

  • Bedömning av barns/gruppers behov och verksamhetens/miljöns förutsättningar.
  • Observation
  • Samtal
  • Konsultation/handledning
  • Utbildnings- och utvecklingsarbeten utifrån rektor/biträdande rektors uppdrag.

Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv.

Vid behov sker samverkan med andra yrkesgrupper inom Centrala barn- och elevhälsan eller annan närliggande verksamhet såsom Barnhälsovården, habiliteringen och landstingets logopeder.

Mer läsning:

Nyheter