Meny

Skolläkare

Skolläkarna i kommunen deltar i den Centrala barn- och elevhälsans övergripande strategiska arbete och stödjer eleven i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 

  • Regelbundet samarbeta med Centrala barn- och elevhälsans personal.
  • Ha regelbundna mottagningar på skolan. Följa barns och ungdomars hälsa och utveckling och stödja eleven i skolrelaterade frågor.
  • Handleda skolsköterskorna i deras dagliga arbete.
  • Regelbundet samarbeta med externa aktörer såsom landstingets enheter och socialtjänsten.
  • Engagera sig i elevernas arbetsmiljö.
  • Delta i fortbildning av personal.

Mer läsning: