Meny

Centrala barn- och elevhälsan

Vi arbetar för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt till skola och hem.

Centrala barn- och elevhälsan erbjuder bland annat utbildning, handledning och konsultationer till personal i förskola och skola. Där görs avancerade utredningar och tas myndighetsbeslut.

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar:

Vi samarbetar med andra

Våra medarbetare samarbetar ofta med andra instanser inom kommunen och Region Sörmland. Cirka fyra gånger per termin sammankallar vi även till VITS-möte; Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan, där socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringsverksamheten i Sörmland bjuds in. Detta gäller både för förskola och skola.

Kontakta oss

Verksamhetschef

Anneli Tiger
0155-24 86 58
073-773 74 96
anneli.tiger@nykoping.se

Adress

Lennings väg 7
611 35 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter