Yttranden om Ostlänken godkändes i kommunstyrelsen

15 juni 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 12 juni att anta yttranden för två järnvägsplaner som rör Ostlänken.

De aktuella järnvägsplanerna är för sträckan Skavsta–Stavsjö samt Stavsjö – Loddby, där den senare planen endast berör en mindre sträcka i Nyköpings kommun.

Järnvägsplanen Skavsta-Stavsjö omfattar sträckan från Aspedal norr om Jönåker till strax före länsgränsen vid Stavsjö och inkluderar passager vid Rinkebybadet, Ålberga och Vretaån. Kommunen har tidigare framfört sina åsikter om behovet av säkra passager och minskade anläggnings- och upplagsytor, och dessa synpunkter har i stor utsträckning tagits hänsyn till i den nuvarande järnvägsplanen.

- Vi stöder nu i stort sett förslaget till järnvägsplan för sträckan. Trafikverket har gjort en gedigen insats för att minimera påverkan från järnvägen och skydda andra intressen såsom lokal näringsverksamhet, friluftsliv, kulturmiljö och naturmiljö, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

I yttrandet betonar Nyköpings kommun att det fortfarande saknas en gemensam faunapassage för både E4 och Ostlänken i skogsområdet mellan Jönåker och Stavsjö.

- Arbetet med Ostlänken löper på enligt plan och nu ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trafikverket även i genomförandeskedet, säger Urban Granström.

Vad gäller yttrande kring järnvägsplan Stavsjö – Loddby så tillstyrker kommunen den.

Läs mer i kallelsen till kommunstyrelsen.