Workshop om integration skapar nytt företagsnätverk

30 november 2018
Näringsliv och arbete Näringsliv och arbete Barn och utbildning - Vuxenutbildning Omsorg och stöd - Trygghet och säkerhet Omsorg och stöd - Ekonomiskt stöd Omsorg och stöd - Invandring och integration Omsorg och stöd - Familj, barn och ungdom Kommun och politik - Politik och demokrati

Workshopen i integration som nyligen genomfördes för intresserade företag lockade oväntat många. Värdar var ICA-handlare Mårten Tenné och näringslivschef Maria Karlsson på Nyköpings kommun. Deltagarna konstaterade att intresset finns, att den egna oron är det största hindret och att det måste bli enklare att hitta till kontakter. Därför bildar deltagarna nu ett nätverk i integrationsfrågan.

inspirerande personer

Inspiratörerna Jonas Berg och Mårten Tenné, båda ICA-handlare, bjöd in näringslivet tillsammans med näringslivschef Maria Karlsson för att få igång fler integrationsinsatser i företagen.

 

Mårten Tenné var tydlig med att hans företag vill avspegla den verklighet vi lever i.

- Då blir det självklart att samverka och bygga relationer för att inkludera människor.

Våga vara tydlig

Han beskrev att det inte alltid är enkelt men "genom att anställa medarbetare från området skapar vi dialog, får mycket bra relationer och bra samarbeten med skolan och polisen."

Inspiratören Jonas Berg från Södertälje gladdes åt sitt tredje besök i Nyköping. Han poängterade vikten av att bygga självkänsla hos människor vars drivkraft och energi hjälpt dem överleva många svårigheter i krig och på flykt. En förmåga som landet bör ta vara på, tycker han. Hans företag säger nästan regelmässigt ja till praktikanter, totalt 500-600 personer under åren.

- Det finns så mycket att vinna på det - för företag, samhälle och individer.

Snälla företag skapar snälla samhällen

Han är även tydlig med sina arbetsgivarkrav och varnade för "rasistkortet" som kan dyka upp då och då, även från kunder.

- Som arbetsgivare är jag tydlig med att uttala förväntningar och krav. Det betyder att jag tar upp saker som inte är acceptabla, exempelvis idéer om att inte hälsa på kvinnor. Då säger jag att det är inte fel på dig, men på ditt beteende. Att göra så är inte acceptabelt hos oss. Här är alla lika och det skapar stolta medarbetare och kunder.

Hans råd är att lyfta fördomar och föreställningar direkt på arbetsplatsen. Det rensar luften, sen kan man gå vidare.

- Har man bara modet att ta upp det och har schyssta intentioner så blir det inte fel. Snälla företag skapar snälla medarbetare som bidrar till ett snällare samhälle.

anteckningar från gruppdeltagare

Sagt och hört bland deltagare

"Det kan vara reducerande att någon tycker synd om en. Människor behöver värderas efter det arbete de gör, inte efter sin etnicitet."

"Det är viktigt att möta nyanlända som människor därför att det ger dem hopp."

"Integration är ett stort begrepp som inte bara handlar om etnicitet, det kan lika gärna handla om att integrera funktionshandikappade på arbetsmarknaden."

"Hur löser man kulturkrockar, exempelvis om någon plötsligt börjar med en bönestund?"

ICA-handlarna påminde om att det finns mycket bra modeller för hur man kan arbeta med värderingar. Lös det genom dialog – prata om det."

Är du intresserad av att gå med i nätverket, hör av dig till naringsliv@nykoping.se.