Meny

Villatomter säljs via mäklare

25 januari 2020

Försäljningen av tomter i områdena Örstig, Stenbro och Tängsta hanteras av Våningen & Villan i Nyköping, vilket är ett nytt sätt att hantera försäljningen av Nyköpings kommuns småhustomter.  

Upphandlingen av mäklartjänsten var klar strax innan årsskiftet. Tomtförsäljningen sker under det första kvartalet 2020.  

Försäljningen sker via budgivning

Nytt är också att försäljningen av de 49 tomterna i Örstig, 7 i Stenbro och 8 i Tängsta kommer att ske genom budgivning utifrån ett satt grundpris. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av Våningen & Villan. 

- Vi väljer att anlita ett mäklarföretag eftersom de har är en känd och vedertagen process för att sälja fastigheter, som är öppen och lika för alla, säger Olov Skeppstedt, mark- och exploateringschef i Nyköpings kommun. Dessutom har vi som kommun inte den bemanning som krävs för att genomföra försäljning av den här mängden tomter på ett effektivt sätt.  

Byggklara tomter i Örstig, Stenbro och Tängsta

Tomterna i Örstig, Stenbro och Tängsta är byggklara och kommer att säljas till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta både tomtköp och byggnation av ett bostadshus tillsammans med de kostnader som ingår. 

Anmäl intresse till Våningen & Villan

Våningen & Villan är den mäklare som har tilldelats uppdraget att sälja tomterna. På Våningen &Villans webbplats finns all information försäljningen, tomter, pris och tillkommande avgifter:

Området Örstig 

Området Stenbro 

Området Tängsta i Stigtomta 

- Småhustomter i vårt närområde har efterfrågats länge och därför är det extra roligt att vi kan presentera tomterna för marknaden på uppdrag av Nyköpings kommun, säger Anna Göthéus, kontorschef på Våningen & Villan i Nyköping. Vi ser fram emot att få erbjuda möjlighet till att förverkliga köparnas husdrömmar. 

För att delta i budgivningen anmäler man sig via Våningen & Villans webbplats. Där finns all information om tomterna, priser och tidplan för försäljning. Länkar hittas här ovanför.

Det kommer att vara en anmälningstid för intresse på specifika tomter. Från och med den 24 februari är försäljningen igång. Finns det fler intressenter på specifika tomter sköter Våningen & Villan försäljningen via budgivning. 

Snart 60 000 invånare 

Nyköpings kommun har vuxit med drygt 500 personer varje år under en längre period och är snart 60 000 invånare. Under 2019 påbörjades byggnationen av 420 nya lägenheter och 362 blev färdigställda. Tillgången till villatomter har däremot varit begränsad. 

- Det är länge sen vi kunde erbjuda så här många villatomter vid ett och samma tillfälle, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Vi vet att det finns ett uppdämt behov hos många av att få bygga sitt eget hus, så det är glädjande att vi nu kan starta försäljningen. 

Övriga villatomter

För övriga tomter inom kommunens tomtbank gäller tillsvidare de ordinarie grundprinciperna. Läs mer om övriga kommunala tomter.