Meny

Vi växlar upp för att förbättra service och förtroende

18 juni 2019
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Även om kommunens resultat i NKI-mätningarna gått upp borde det kunna vara bättre. I Svenskt Näringslivs mätning har resultatet försämrats. "Därför växlar vi upp och startar nu ett omfattande förändringsarbete," säger näringslivschef Maria Karlsson.

För att skapa ett näringslivsklimat som alla är nöjda med måste alla dra åt samma håll. Då kan den generella upplevelsen av kommunens företagsklimat förändras. Internt i kommunen har arbetet startat så smått. Det handlar dels om myndighetsutövning och smidighet i processer. På sikt kommer det även att handla om bemötande och attityder och även rikta sig mot kommuninvånare. Målet är att få bättre företagsklimat, bättre service och fler nöjda kunder.

Beskriver satsningen efter debattinlägg

Nyligen beskrev kommunens politiska ledning och tjänstepersonsledning förändringsarbetet i Sörmlands Nyheter. (ev betalvägg) En opinionsbildare frågade sig i tidningen hur Nyköpings kommun egentligen vill uppfattas av näringslivet?

Internt har kommunens verksamheter Bygglov, Miljö och Livsmedel samt Tekniska divisionen redan startat förändringsresan. I höst drar den igång på allvar. Föreningen TIllväxt & Tillsyn som står bakom Rättviksmodellen, fungerar som inspiratörer. Ett hundratal handläggare från Nyköping har deltagit i deras utbildning där de delvis fick lära sig att tänka som företagare. Tillväxt & Tillsyn menar att det är alla kommunala verksamheters ansvar att förändra bilden av kommunen eftersom ett bra företagsklimat lockar företag och inflyttare och skapar jobb. 

Bra bemötande skapar förtroende

Målet är att det ska bli enklare för företag att göra rätt. Det är fullt möjligt att ge sådan service, visar Tillväxt & Tillsyn. Föreläsarna beskrev vad företagare brukar efterfråga och uppskatta; förståelse för sin situation, trevligt bemötande och stöd så att de kan göra rätt. De poängterar att ett lyckat arbete speglas i ett större förtroende för kommunen och att förändringen inte kräver ändringar av regelverk utan genom egna metoder och kulturförändringar.

Arbetet styrs av högsta ledningen

I den näringslivsstrategi som tagits fram av kommunen i samverkan med näringsliv och partners, finns tydliga målbilder. Under mandatperioden är näringsliv prioriterat som ett av tre fokusområden och frågorna kommer att få stort utrymme i såväl Näringslivsutskottet som Tillväxt- och landsbygdsutskottet. En operativ ledningsgrupp med näringslivschef Maria Karlsson, samhällsbyggnadschef Anna Selander, Tekniska divisionens chef Kent Nyman och kommunikationschef Anna Nilheimer, leder det interna arbetet. Kommunens centrala ledningslag är styrgrupp och de ledande politikerna svarar för uppdraget.

Många förbättringar pågår

Framöver väntar förbättringar inom ett antal tjänster och verktyg, till exempel efterdebitering som efterfrågats av företagare och förenkling av processer inom flera olika områden. Sedan tidigare har kommunen infört kvällsöppet för bygglov, digitaliserat stora delar av bygglovsprocessen med e-tjänster, fått nya taxor klara och lanserat servicetjänster som ”dukat bord” för att förenkla företagens tillståndsansökningar. Arbetet ska drivas uthålligt och konsekvent och inkludera attityder till service och bemötande.

Påverka det som behöver ändras 29 aug!

Den 29 augusti är det Stora Mötesdagen med dialog om vad kommunen behöver förändra. Då ges företagarna möjlighet att påverka arbetet med sina synpunkter. Det blir även företagsbesök av politiker och tjänstepersoner. Du väljer själv vad du vill delta i. Se program och anmälan på nykoping.se/storamotesdagen. Där anmäler du också om du vill ha företagsbesök.